Avís Legal

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

§  A través d’aquest avís legal, ASSOCIACIÓ CASINO DE TIANA informa els usuaris d’aquest lloc web, en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant LOPD) sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a ASSOCIACIÓ CASINO DE TIANA les dades personals que els són sol·licitades.

§  L’usuari, en facilitar voluntàriament les seves dades personals a través de qualsevol formulari d’aquest lloc web o missatge de correu electrònic i acceptar-ne la tramesa, autoritza expressament a L’ASSOCIACIÓ CASINO DE TIANA perquè tracti i incorpori en un fitxer de la seva propietat aquelles dades enviades.

§  La recollida i el tractament de les dades personals que l’usuari faciliti té com a finalitat contactar amb aquest per donar resposta a la seva petició i l’enviament d’informació sobre els serveis que ofereix aquesta entitat per qualsevol mitjà de comunicació, inclòs l’electrònic.

§  Les dades personals que faciliti l’usuari hauran de ser vertaderes, exactes, completes i actualitzades, i aquest haurà de respondre dels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a causa del no compliment d’aquesta obligació.

§  ASSOCIACIÓ CASINO DE TIANA ha adoptat les mesures tècniques necessàries per evitar l’alteració, la pèrdua o el tractament no autoritzat de les dades personals que l’usuari faciliti, tenint en compte les limitacions que presenta Internet, i manifesta el seu compromís de confidencialitat respecte al tractament de les dades personals de l’usuari.

L’usuari té dret a accedir a la informació que li concerneix recopilada en el fitxer de ASSOCIACIÓ CASINO DE TIANA, rectificar-la si és errònia, cancel·lar-la i oposar-se al seu tractament enviant un missatge de correu electrònic a secretaria@casinodetiana.net o a l’adreça C/ Edith Llaurador 4-18, Tiana (Barcelona) CP: 08391.

Informació especial de seguiment a Twitter:

Al pulsar el botón “Seguir” de esta página el usuario consiente que ASSOCIACIO CASINO DE TIANA, en cumplimiento de las condiciones de uso y política de privacidad de Twitter, pueda acceder a los datos personales de sus seguidores, publicar noticias e informaciones que aparecerán en el timeline de éstos, retwittear twits de sus seguidores así como enviar mensajes. ASSOCIACIO CASINO DE TIANA en ningún caso utilizará los datos para otras finalidades que las descritas anteriormente. En todo momento el usuario puede dejar de ser seguidor, pinchando en la casilla “Dejar de seguir”.

La información facilitada por ASSOCIACIO CASINO DE TIANA en este perfil tiene una finalidad meramente informativa. ASSOCIACIO CASINO DE TIANA no se responsabiliza de los errores contenidos, ni de los daños o perjuicios derivados de su utilización.

Puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento, mediante escrito, dirigido a ASSOCIACIO CASINO DE TIANA, c/ Edith Llaurador, 4-18, 08931 Tiana.

En relación a la modificación de sus datos  le informamos que al utilizar una plataforma ajena a ASSOCIACIO CASINO DE TIANA, puede realizarla a través de la configuración de su perfil en Twitter. ASSOCIACIO CASINO DE TIANA únicamente puede consultar o dar de baja sus datos en calidad de seguidor.